Close

ทน.อุดรธานีเปิดบริการคืน-ยืมจักรยานอัตโนมัติ หนุนออกกำลังกาย-ลดใช้เชื้อเพลิง

ทน.อุดรธานีเปิดบริการคืน-ยืมจักรยานอัตโนมัติ หนุนออกกำลังกาย-ลดใช้เชื้อเพลิง

อุดรธานี – เทศบาลนครอุดรธานีสนับสนุนประชาชนใช้รถจักรยานเป็นพาหนะ ส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างสุขภาพให้แข็งแรง ลดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและมลภาวะ ตั้งจุดบริการแบบยืม-คืนอัตโนมัติที่กำลังได้รับความนิยมในหลายประเทศ

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เปิดเผยถึงโครงการรถจักรยานสาธารณะ ว่าเป็นโครงการที่เทศบาลนครอุดรธานีให้ความสำคัญต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชน เพราะการมีสุขภาพที่ดีหาซื้อไม่ได้ ต้องเริ่มที่ตัวเอง และยังสนับสนุนให้มีการออกกำลังด้วยการใช้รถจักรยานในการเดินทาง ลดมลพิษทางอากาศ

จึงเป็นเรื่องที่ดีที่จะรณรงค์เชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมกันใช้รถจักรยานแทนเพื่อลดการใช้พลังงานน้ำมัน โดยโครงการจักรยานสาธารณะเป็นระบบการยืม-คืนรถจักรยานแบบอัตโนมัติ ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี ทั้งในการยืมและส่งคืนจุดบริการไหนก็ได้ และภายในหนึ่งชั่วโมงแรกไม่คิดค่าบริการ ดังนั้นขอเชิญชวนให้ทุกท่านมาใช้บริการให้มากจะได้มีสุขภาพที่ดีกันถ้วนหน้า

ด้านนายอัครวัฒน์ ทรัพย์ทวีวศิน ตัวแทน บริษัท ลีโอ ออโตแมชชีนส์ จำกัด กล่าวว่า เนื่องจากเทศบาลนครอุดรธานีมีนโยบายจัดทำโครงการรถจักรยานสาธารณะภายในเขตเทศบาลฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้รถจักรยานเป็นทางเลือกในการเดินทางรูปแบบใหม่ให้แก่ประชาชน ส่งเสริมให้ทุกคนได้ออกกำลังกาย อีกทั้งยังเป็นการลดการใช้พลังงาน ลดมลพิษทางอากาศ ทำให้สภาพแวดล้อมดีและสะอาดขึ้น ที่สำคัญโครงการดังกล่าวยังเป็นต้นแบบการจัดระบบรถจักรยานสาธารณะในรูปแบบของการยืม-คืนอัตโนมัติ ซึ่งเป็นที่นิยมในต่างประเทศเป็นอย่างมาก เช่น ในยุโรป และสหรัฐอเมริกา ขณะที่ประเทศไทยเองขณะนี้ได้มีการจัดทำระบบจักรยานสาธารณะลักษณะนี้ ในเขตกรุงเทพฯ และเขตเทศบาลเมืองอีกหลายแห่งเช่นกัน

ที่มา กรรมการชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย